AÇIKLAMA

Dünya genelinde, özel ihtiyaçları olan ve olmayan yüz binlerce birey, At-Destekli Aktivite ve Terapilerin (Equine-Assisted Activities And Therapies-EAAT) ümit verici faydalarını tecrübe ediyor (PATH Intl). Gerçekten de, son yıllarda, çeşitli hayvan destekli terapiler (Animal-Assisted Therapy-AAT), terapötik uygulamanın kabul edilebilir bir metodu ve birçok sosyal hizmet uzmanı için uygulamanın bütünleyici bir parçası haline gelmiştir (Evans  and Gray).

Genel bir terim olarak “Hayvan Destekli Müdahale” (Animal-Assisted İntervention-AAI), çok çeşitli “Hayvan Destekli Aktiviteleri” (Animal-Assisted Activities-AAA) ve “Hayvan Yardımlı Terapiyi” (Animal-Assisted Therapy-AAT) kapsar.

Genel olarak At Destekli Aktivite ve Terapi kapsamında sayılan faaliyetler, dünyanın farklı bölgelerinde otorite olan, yaygın örgütlenme ve eğitim ağlarına sahip kuruluşlar tarafından sınıflandırılıp tanımlanmışlardır. Bu konuda yapılan çok sayıda akademik çalışma da mevcuttur. Bu örgütlerden en çok bilinenleri arasında Professional Association of Therapeutic Horsemanship International (PATH Intl), Certification Board for Equine Interaction Professional (CBEIP), Equine-Assisted Growth and Learning Association (EAGALA), Equine Facilitated Mental Health Association (EFMHA), Equine Guided Education Association (EGEA), Society for Companion Animal Studies (SCAS), The Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) vb. sayılabilir.

Merkezimiz, alanda yapılan bilimsel çalışmaları yakından takip etmekte ve  çoğunluğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Mensubu olan öğrenci ve eğitmenlerden oluşan uzman personellerin işbirliği ile hizmet vermektedir.

Merkezimize yapacağınız müracaatlarınızı değerlendiren uzman ekibimiz, hangi terapötik biniş programının size daha uygun olacağı konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra programa başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki linklerden EAAT kapsamına giren terapötik binişler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca web sitemizdeki makaleler de yararlı olacaktır.

WHAT ARE EQUINE-ASSISTED ACTIVITIES AND TERAPIES? https://www.pathintl.org/resources-education/resources/eaat

WHAT IS HIPPOTHERAPY ? https://americanhippotherapyassociation.org/what-is-hippotherapy/

BOOKING & CONTACT